skip to Main Content
Dringende vraag? Maak een afspraak op 09/360 37 04

Een pro deo advocaat wordt (gedeeltelijk) door de overheid betaald. Voor wie onder een bepaalde inkomensgrens blijft is deze dienstverlening dus gedeeltelijk betaalbaar of helemaal gratis. Pro deo bijstand wordt gegeven door advocaten die aangesloten zijn bij de Bureaus voor Juridische Bijstand.

Vanaf 1 september 2020 treden nieuwe inkomensgrenzen voor bijstand door pro deo advocaten in werking. De inkomensgrenzen zullen in de komende drie jaar telkens met € 100 verhoogd worden. 

De Kamer nam op 16 juli 2020 het wetsvoorstel aan over de verhoging van de inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand. De inkomensgrenzen voor een alleenstaande zullen op termijn boven € 1 500 liggen en voor een samenwonende boven € 1 800. Daardoor zullen meer mensen recht krijgen op een pro deo advocaat. De wet trad in werking op 1 september 2020.

                                     Vanaf 01/09/2020 01/09/2021 01/09/2022 01/09/2023
Volledige kostenloosheid   Alleenstaande € 1 226,00 € 1 326,00 € 1 426,00 € 1 526,00
Volledige kostenloosheid  Samenwonende € 1 517,00 € 1 617,00 € 1 717,00 € 1 817,00
Gedeeltelijke kostenloosheid  Alleenstaande € 1 226,00 – € 1 517,00
Gedeeltelijke kostenloosheid  Samenwonende € 1 517,00 – € 1 807,00

Voor de volledige kosteloosheid trekt het wetsvoorstel de inkomensgrens voor een alleenstaande op tot
€ 1 226,00 en voor een samenwonende tot € 1 517,00.
Voorheen lagen de inkomensgrenzen respectievelijk op € 1 026 en € 1 317.

Voor de gedeeltelijke kosteloosheid voorziet het wetsvoorstel dat het maandelijks netto-inkomen tussen
€ 1 226,00 – € 1 517,00 moet liggen en voor een samenwonende tussen € 1 517,00 – € 1 807,00.

Personen ten laste?
Per persoon ten laste mogen bovenvermelde inkomensgrenzen verhoogd worden met € 259,18.
De geldende inkomensgrenzen met personen ten laste tussen 01.09.2020 en 31.08.2021 zijn als volgt.

Alleenstaande
Volledige kosteloosheid Max. € 1 226,00 netto/maand
Gedeeltelijke kosteloosheid Tussen € 1 226,00 en € 1 517,00 netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaande met 1 of meerdere personen ten laste
Volledige kosteloosheid Max. € 1.517,00 netto/maand (=gezinsinkomen) + € 259,18 p.p. ten laste
Voorbeeld 1 persoon € 1 776,18
2 personen € 2 035,36
3 personen € 2 294,54
Gedeeltelijke kosteloosheid Tussen € 1.517,00 en € 1.807,00 netto/maand + € 259,18 p.p. ten laste
(=gezinsinkomen)
Voorbeeld 1 persoon € 2 066,18
2 personen € 2 325,36
3 personen € 2 584,54

Meer gedetailleerde informatie kan u vinden door volgende link aan te klikken.

https://www.prodeoadvocaat.vlaanderen/

 

SALDUZ

Dit betreft een bijzondere categorie.

Bij wet van 13 augustus 2011, houdende wijziging van het wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, werd aan elkeen die wordt verhoord en aan wiens vrijheid wordt benomen rechten toegekend, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan.

Deze rechten worden algemeen SALDUZ genoemd, naar het arrest dat werd uitgesproken in de zaak SALDUZ / Turkije door het Europees Hof voor de Rechtbank van de mens.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Salduz-arrest

Het Hof oordeelde dat het recht op een eerlijk proces is geschonden wanneer tijdens het verhoor geen rechtsbijstand mogelijk is.

Daarom heeft de verdachte die opgeroepen wordt door de politie, of wordt aangehouden, recht op bijstand van een “salduz-advocaat”.

Bij de eerste verschijning is er een vermoeden van onvermogen.

Back To Top