skip to Main Content
Dringende vraag? Maak een afspraak op 09/360 37 04

Een pro deo advocaat wordt (gedeeltelijk) door de overheid betaald. Voor wie onder een bepaalde inkomensgrens blijft is deze dienstverlening dus gedeeltelijk betaalbaar of helemaal gratis. Pro deo bijstand wordt gegeven door advocaten die aangesloten zijn bij de Bureaus voor Juridische Bijstand.

Vanaf 1 september 2020 treden nieuwe inkomensgrenzen voor bijstand door pro deo advocaten in werking. De inkomensgrenzen zullen in de komende drie jaar telkens met € 100 verhoogd worden. 

De Kamer nam op 16 juli 2020 het wetsvoorstel aan over de verhoging van de inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand. De inkomensgrenzen voor een alleenstaande zullen op termijn boven € 1 500 liggen en voor een samenwonende boven € 1 800. Daardoor zullen meer mensen recht krijgen op een pro deo advocaat. De wet trad in werking op 1 september 2020.

                                     Vanaf 01/09/2020 01/09/2021 01/09/2022 01/09/2023
Volledige kostenloosheid   Alleenstaande € 1 226,00 € 1 326,00 € 1 426,00 € 1 526,00
Volledige kostenloosheid  Samenwonende € 1 517,00 € 1 617,00 € 1 717,00 € 1 817,00
Gedeeltelijke kostenloosheid  Alleenstaande € 1 226,00 – € 1 517,00 € 1 326,00 – € 1 617,00
Gedeeltelijke kostenloosheid  Samenwonende € 1 517,00 – € 1 807,00 € 1 617,00 – € 1 907,00

Personen ten laste?

Per persoon ten laste mogen bovenvermelde inkomensgrenzen verhoogd worden met € 259,18.
De geldende inkomensgrenzen met personen ten laste tussen 01.09.2021 en 31.08.2022 zijn als volgt.

Alleenstaande
Volledige kosteloosheid Max. € 1 326,00 netto/maand
Gedeeltelijke kosteloosheid Tussen € 1 326,00 en € 1 617,00 netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaande met 1 of meerdere personen ten laste
Volledige kosteloosheid Max. € 1.617,00 netto/maand (=gezinsinkomen) + € 259,18 p.p. ten laste
Voorbeeld 1 persoon € 1 876,18
2 personen € 2 135,36
3 personen € 2 394,54
Gedeeltelijke kosteloosheid Tussen € 1.617,00 en € 1.907,00 netto/maand + € 259,18 p.p. ten laste
(=gezinsinkomen)
Voorbeeld 1 persoon € 2 166,18
2 personen € 2 425,36
3 personen € 2 684,54

Meer gedetailleerde informatie kan u vinden door volgende link aan te klikken.

https://www.prodeoadvocaat.vlaanderen/

Back To Top