Pro deo advocaat - Inkomensgrenzen

Een pro deo advocaat wordt (gedeeltelijk) door de overheid betaald. Voor wie onder een bepaalde inkomensgrens blijft is deze dienstverlening dus gedeeltelijk betaalbaar of helemaal gratis. Pro deo bijstand wordt gegeven door advocaten die aangesloten zijn bij de Bureau's voor Juridische Bijstand.

De inkomensgrenzen (geldig vanaf 1 september 2018) die recht geven op advies van een pro deo advocaat of rechtsbijstand voor bemiddeling zijn;

Alleenstaand
volledige kosteloosheid max. € 1.011,00 netto/maand
gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.011,00 en € 1.298,00 netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste
volledige
kosteloosheid
max. € 1.298,00 netto/maand (=gezinsinkomen) + € 188,22 p.p. ten laste
voorbeeld 1 persoon € 1.486,24
2 personen € 1.674,44
3 personen € 1.862,66
gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.298,00 en € 1.583,00 netto/maand (=gezinsinkomen) + € 188,22 p.p. ten laste
voorbeeld 1 persoon € 1.771,22
2 personen € 1.959,44
3 personen € 2.147,66

Meer gedetailleerde informatie kan u vinden door volgende link aan te klikken.

https://www.prodeoadvocaat.vlaanderen/

SALDUZ

Dit betreft een bijzondere categorie.

Bij wet van 13 augustus 2011, houdende wijziging van het wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, werd aan elkeen die wordt verhoord en aan wiens vrijheid wordt benomen rechten toegekend, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan.

Deze rechten worden algemeen SALDUZ genoemd, naar het arrest dat werd uitgesproken in de zaak SALDUZ / Turkije door het Europees Hof voor de Rechtbank van de mens.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Salduz-arrest

Het Hof oordeelde dat het recht op een eerlijk proces is geschonden wanneer tijdens het verhoor geen rechtsbijstand mogelijk is.

Daarom heeft de verdachte die opgeroepen wordt door de politie, of wordt aangehouden, recht op bijstand van een “salduz-advocaat”.

Bij de eerste verschijning is er een vermoeden van onvermogen.