Ga naar hoofdinhoud
Dringende vraag? Maak een afspraak op 09/360 37 04

Personen- en familierecht

Echtscheiding, voorlopige maatregelen, vereffening – verdeling, …

Wegverkeer

Snelheidsovertreding, Alcoholintoxicatie, Dronkenschap, Vluchtmisdrijf, Ongevallen, Letselschade

Strafuitvoering

Strafuitvoerings- rechtbanken

Zakelijke zekerheden en Beslagrecht

Roerend en onroerend beslag, Voorrechten, Hypotheken, Revindicatie

Aannemingsrecht

Bouwrecht, Aansprakelijkheid aannemer – architect, Wet Breyne

Huur en pachtrecht

Huurachterstallen, Huuronbindingen, Uitzetting, Huurschade, Vlaamse Wooncode

Vennootschapsrecht

Algemene vergadering, Raad van bestuur, Geschillenregeling

Bank- en financieel recht

Kredietovereenkomsten, Borgstellingen,

Insolventierecht

WCO, Faillissement, Verschoonbaarheid, Collectieve schuldenregeling

Marktpraktijken en Consumentenrecht – Wet Economisch Recht

Onrechtmatige bedingen, Verkoop op afstand, Wetboek economisch recht

Handelscontracten

Brouwerij overeenkomsten en CMR

Strafrecht

Strafverdediging, Burgerlijke partij, Medisch recht

Back To Top